Fjellregionens RidehallFjellregionens RidehallFjellregionens RidehallFjellregionens Ridehall

Hallens historie

Om Ridehallens Historie

Storsteigen vgs den første landbruksskolen som fikk hestelinje i Norge. Etter 20 år var de den eneste som ikke hadde ridehall selv om vi ligger i den hardeste klimatiske sonen i Norge. Hesteriket jobbet i en årrekke for å reise en ridehall på Storsteigen.

Som en av lederne i Hesteriket lovet jeg :

En gang skal jeg være med å reise en ridehall ved Storsteigen

Storsteigen er en viktig skole for hele regionen innen:

  • Primærnæring, Naturbruk og Hestenæring.
  • Vi ser at potensielle elever til hestelinjen søker seg til skoler med fasiliteter som ridehall.
  • Ungdom som vil satse på hest som en helårs-sport flytter.
  • Vær og vind har satt en stopper for mange kurs og stevner.

INITIATIVTAKER

Jeg ba om ordet på årsmøte i Nordøsterdal Hestesportsklubb november 2015.

Appell :

Vi bygger ridehall nå!

Vi dannet en prosjektgruppe bestående av:

Tirill Langleite, Elin Grindvoll Gransletten, Marianne Dahlstrøen, Heidi Skybak, Ida Leteng, Hanne Syvertsen, Guri Grimsgård, Andrê Nordhagen.

Januar 2016 ba vi om et møte med Hedmark Fylkes- kommune med ønske om å belyse Storsteigens behov for en ridehall og frykten for driften av Hestelinjen som i flere år hadde lagt på et stabilt minimum.

Motto

Vi vil kjempe for at Storsteigen skal være et kompetansesentrum for hest i Fjellregionen.

Etter vårt innlegg reiste Eiendomssjefen seg og sa: ”Hedmark Fylkeskommune kommer aldri til å bygge en ridehall på Storsteigen, men hvis dere bygger så skal vi leie.

Vi tok hverandre i hånden og jeg lovet at hallen skulle stå klar høsten 2018. Møter og forhandlinger fulgte. Veien føltes lang og lærekurven bratt. Sammen med Rådmann Erling Strålberg dro jeg til Oslo for å spørre om tomt og fortalte om ridehall- prosjektet og drømmen om Alvdal Prestegård som Hestgiveri.

Festeavtale mellom OVF og Fjellregionens Ridehall ble inngått.

FJELLREGIONENS RIDEHALL AS

Det ble dannet et AS. En representant for hver kommune og NØST gikk inn med aksjekapital.Martin Kjønnsberg, Folldal – Trond Leet, Tynset- Berit Grindflek, Rendalen – Elin Grindvoll Gransletten, Tolga – Tirill Langleite, Alvdal NØST eier 51% og en privat stiftelse 10%.

Selskapet er et nonprofit selskap og inntektene i hallen skal gå til NØST.

Alvdal kommune v/Rådmann Erling Strålberg og alle politikerne i Alvdal har vært enorme støtte- spillere. De innvilget kr 25 000.- til forprosjektet og ga kr 500 000.- til hallen.

Vi leiet inn Rådhuset Vingelen som veiviser. For å kunne realisere prosjektet var vi avhengige av at kommuner, bedrifter, klubber, foreninger og privat-personer – alle som hadde troen på vårt prosjekt, støttet oss.

Hesteskosalg

Banken krevde 1 million i egenkapital for å kunne gi oss lån. Det ble jobbet iherdig med salg av hestesko for å rekke målet og gjøre klar søknaden om Spillemidler.

Som en gave fra Himmelen fikk vi 1 million fra en fantastisk giver.
Det var som å vinne i lotto! Gleden var enorm.

Kjøp en hestesko i ”gull” for kr 1000,- å vær med å sko Storsteigen for fremtiden.

Med klar beskjed om at jeg ikke kom hjem igjen før jeg hadde samlet inn de siste 100 000 før byggestart, dro jeg med lasskjørerne til Rørosmartn 2018.

”Gullkjerringen” på veg til Rørosmart`n for å selge gullsko!

Vi fikk godkjent søknad om tippemidler. Tolga Os Sparebank hadde troen på oss og ga oss lån og vi var klar for første spatak.

Fjellregionens Ridehall - Uke 18

Vi satte første spatak på ridehalltomten mai 2018. Prosjektleder: Tirill Langleite

Entrepenører: Tronfjell Maskin, Byggservice Nord- Østerdal, JD Bygg, Alvdal Skurlag/Materialbanken, Olav Tellebon, Kristian Hansæl, Langleite Bygg.

I dag skriver vi 20. oktober 2018 og her står vi med et praktbygg i laft, laget av lokale entrepenører og dugnadssjeler. 2300 kvadrat med en bane med internasjonale mål 65x30m står klar. 9 flotte staller og klubbrom.

Vi er en stor takk skyldig til alle de som har støttet opp om prosjektet og har hatt troen på oss. Fremtiden ser lys ut for Hestesporten i Fjell- regionen. Jeg håper at hallen vil bli til stor glede for alle i Fjellregionen og håper at både to og firebeinte vil ha en fantastisk tid her hos oss.

Der det er en vilje er det en veg.
Tirill Langleite 20.10.18
Gullkjerringen